Wróć
Włodzimierz Zych

Dr n. med. Włodzimierz Zych

Specjalizacja: gastroenterolog
Ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie w roku 1987. Posiada specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych i gastroenterologii. W 1994 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych.W latach 2000-2013 był kierownikiem pododdziału gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii.Jest skarbnikiem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz członkiem Zarządu Polskiej Fundacji Gastroenterologii.Obszar zainteresowań klinicznych: choroby wątroby, w szczególności hepatologia, choroby metaboliczne, choroby nowotworowe układu pokarmowego, standardowe zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.Jest autorem i współautorem publikacji, rozdziałów w podręcznikach z chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Był kierownikiem oraz wykonawcą licznych prac badawczych dotyczących chorób wątroby, a także opiekunem specjalizacji z chorób wewnętrznych i gastroenterologii.Języki obce: angielski, rosyjski.