Wróć
Tomasz Olesiński

Dr n. med. Tomasz Olesiński

Specjalizacja: chirurg, onkolog
Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Szkolenia w zakresie chirurgii nowotworów na terenie Japonii, Francji, Holandii, Włoch, Korei, Niemiec, Norwegii.Kierownik Oddziału Zabiegowego Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytut Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.Jest autorem lub współautorem ponad 40 prac naukowych o łącznym Index Factor >80 pkt, autorem rozdziałów w podręcznikach na temat żywienia w chorobie nowotworowej, dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertemii (HIPEC), chirurgii trzustki, od 15 lat jest opiekunem studenckiego koła naukowego WUM. Jest współorganizatorem 12 konferencji naukowych.Obszar zainteresowań to: chirurgia nowotworów przewodu pokarmowego (przełyku, trzustki, żołądka, jelita grubego), żywienie kliniczne, chirurgia nowotworów otrzewnej (HIPEC).Języki obce: angielski, rosyjski