Wróć
Piotr Socha

Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

Specjalizacja: gastroenterolog dziecięcy, hepatolog
Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1992 roku. Specjalista pediatrii, gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej i transplantologii. W 1997 r uzyskał tytuł doktora, w 2003 roku – habilitację, a tytuł profesora otrzymał w roku 2011.

Zatrudniony na stanowisku profesora w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Żywieniowych i Pediatrii oraz pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym szpitalem pediatrycznym dla Polski.

W latach 2010-2013 przewodniczył Komitetowi Hepatologii ESPGHAN. W latach 2015-2018 był sekretarzem naukowym The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition. W latach 2010-2016 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

Prof. Socha jest autorem i współautorem ponad 400 recenzowanych artykułów (ok 200 indeksowanych w pubmed) oraz autorem ponad 40 rozdziałów w książkach. Brał udział w 8 naukowych projektach unijnych.

Zainteresowania badawcze: cholestatyczna choroba wątroby; niealkoholowej stłuszczeniowa choroba wątroby; rzadkie metaboliczne choroby wątroby (np. Choroba Wilsona, nowo opisany PGM-1), żywienie w hepatologii i gastroenterologii (np. niedobór LCPUFA); otyłość w zakresie zapobiegania i leczenia otyłości; terapia zaburzeń karmienia; przewlekła biegunka niemowlęca i u małych dzieci.

Języki obce: angielski.