Wróć
Paweł Jaworski

Dr Paweł Jaworski

Specjalizacja: chirurg
Doktor nauk medycznych. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista Chirurgii Ogólnej pracujący w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej oraz kierownik Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Jako wykładowca w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego bierze aktywny udział w kursach podstawowych i doskonalących propagując chirurgię bariatryczną i metaboliczną jako skuteczny oraz trwały sposób leczenia otyłości i chorób jej towarzyszących. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Oddziałem Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego (obecnie Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego.

Doktor Paweł Jaworski specjalizuje się w małoinwazyjnych technikach chirurgicznych, chirurgicznym leczeniu otyłości olbrzymiej.

Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych, rozdziałów w książkach, wystąpień podczas konferencji naukowych, Członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, członkiem EAES (ang. European Association for Endoscopic Surgery).

Język obcy: angielski