Wróć
Monika Krotki

Dr Monika Krotki

Specjalizacja: dietetyk
Dietetyk kliniczny, absolwentka Wydziału Żywienia Człowieka i Gospodarstwa Domowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Praktycznej Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i studia podyplomowe w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie – Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka. Uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie technologii żywności i żywienia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie po ukończeniu studiów doktoranckich na tym wydziale. Tematem pracy doktorskiej dr Moniki Krotki był: Sposób żywienia, suplementacja witaminowo-mineralna oraz wybrane wskaźniki antropometryczne u osób dorosłych z otyłością prostą przed i po operacji bariatrycznej.Pracuje w Poradni Chirurgicznej przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego CMKP w Warszawie. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie leczenia dietetycznego pacjentów poddawanych operacjom bariatrycznym zarówno w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym, a także żywienia w chorobach związanych z otyłością jak miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, dna moczanowa, chorób tarczycy, chorób przewodu pokarmowego (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół jelita drażliwego), chorób nowotworowych.Uczestniczy w wielu konferencjach poświęconych żywieniu człowieka w różnych schorzeniach. Jest autorką publikacji i doniesień naukowych z zakresu leczenia dietetycznego otyłości.Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki.