Wróć
Monika Krotki

Dr Monika Krotki

Specjalizacja: dietetyk
Dietetyk kliniczny i bariatryczny, absolwentka Wydziału Żywienia Człowieka i Gospodarstwa Domowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Praktycznej Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i studia podyplomowe w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie – Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka. Pracuje w Poradni Chirurgicznej przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego CMKP w Warszawie. Zajmuje się leczeniem dietetycznym pacjentów poddawanych operacjom bariatrycznym w okresie przed- i pooperacyjnym. Specjalizuje się w leczeniu dietetycznym w chorobach związanych z otyłością jak: choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, dna moczanowa i choroby przewodu pokarmowego. Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie.

Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie technologii żywności i żywienia na tym samym wydziale. Tematem pracy doktorskiej był: Sposób żywienia, suplementacja witaminowo-mineralna oraz wybrane wskaźniki antropometryczne u osób dorosłych z otyłością prostą przed i po operacji bariatrycznej