Wróć
Marek Krawczyk

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

Specjalizacja: chirurg
Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 1969 r.  Doktorat w 1975 r., habilitacja w 1987 r., tytuł naukowy profesora - 1995 r.. Specjalista w chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej i chirurgii onkologicznej. Europejski ekspert w Hepato-Pancreato-Biliary Surgery (FEBS).Studia za granicą: Klinika Chirurgiczna Uniwersytetu w Heidelbergu - 1978/79; Klinika Chirurgiczna w Mannheim Uniwersytetu w Heidelbergu – 1989/1990; Klinika Chirurgiczna Uniwersytetu w Dundee – 1991 r. ; Klinika Chirurgiczna Uniwersytetu Cambridge – 1991 r.; Szpitalu Saint Joseph w Charleroi – 1991 r.; Klinika Chirurgiczna w Villejuif (Uniwersytet Paryż) – 1993/1994 r.; Klinika Chirurgiczna w Strasburgu – 1995 r.; Klinika Chirurgii i Transplantacji Wątroby w Bordeaux – 1999 r.Zatrudniony od 1969 r. do chwili obecnej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (dawniej II Klinika Chirurgiczna) w Warszawskim Uniwersytecie MedycznymW latach 1996-2002 Prodziekan, 2002-2008 Dziekan I Wydziału Lekarskiego,  2008-2016 Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Główne zainteresowania naukowe: zespół krótkiego jelita; ostre zapalenie trzustki; ultrasonografia śródoperacyjna wątroby; chirurgia laparoskopowa; rekonstrukcje dróg żółciowych; przeszczepianie wątroby od dawcy zmarłego i od dawcy żywego; nowotwory wątroby i dróg żółciowych; inne nowotwory przewodu pokarmowego.Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk; członek  korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.Członek honorowy 9 towarzystw naukowych zagranicznych i 5 towarzystw naukowych polskich. W latach 2001-2003 – Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 2011- 2013 Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, 2016-2017 President of European Surgical Association, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (2019 r.)Autor lub współautor 537 prac, redaktor lub współredaktor 70 książek, 772 referatów na kongresach.Promotor 12 prac doktorskich, opiekun 8 habilitacji, 10 pracowników uzyskało  tytuł naukowy profesora.Odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrody   Ministra Zdrowia, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Palmy  Akademickie Ministra Edukacji Narodowej Republiki Francji, medal Papieża Franciszka „Pro Ecclesia et Pontifice” i wiele innych wyróżnień.