Wróć
Marek Bugajski

Dr n. med. Marek Bugajski

Specjalizacja: specjalista chorób wewnętrznych
Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2009. W 2016 roku ukończył specjalizację z chorób wewnętrznych. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z gastroenterologii. W 2018 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Posiada liczne certyfikaty Polskiego Towarzystwa Gastroenterologiczne w zakresie gastroskopii i kolonoskopii.Obecnie pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym im. Marii Skłodowskiej-Curie na stanowisku Starszego Asystenta (KGO) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz na stanowisku Asystenta Naukowo-Dydaktycznego w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej.Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, European Society of Gastrointestinal Endoscopy oraz delegatem do European Board of Gastroenterology and Hepatology.Obszar zainteresowań klinicznych: endoskopia przewodu pokarmowego, zabiegi resekcyjne, badania profilaktyczne, zaawansowane techniki nadzoru endoskopowego.Na dorobek naukowy składają się liczne publikacje w czasopismach międzynarodowych (Index Factor ok. 100). Jest wieloletnim wykładowcą i kierownikiem kursów dydaktycznych, współorganizatorem konferencji Warszawskich Spotkań Gastroenterologicznych, Warsaw Live Endoscopy, Andrzejków Gastroenterologicznych.Języki obce: angielski