Wróć
Maciej Słodkowski

Prof. dr n. med. Maciej Słodkowski

Specjalizacja: Chirurgia i onkologia,Chirurgia ogólna
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Od początku pracy zawodowej związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM działającej w ramach SPCSK ul Banacha 1a. W latach 1996 – 98 otrzymał gruntowne szkolenie w zakresie chirurgii przewodu pokarmowego i chirurgii naczyniowej w Wielkiej Brytanii w ramach stażu specjalizacyjnego Uniwersytetu Leicester. Posiada specjalizacje z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym uzyskał kolejne stopnie naukowe oraz tytuł Profesora (2015). Jest autorem ponad 100 publikacji i 250 doniesień zajazdowych. Praca dydaktyczna obejmuje nauczanie studentów wydziału lekarskiego WUM oraz szkolenie podyplomowe rezydentów. Od 2016 roku jest kierownikiem kliniki i ordynatorem oddziału. Jest członkiem Zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich i Zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.

Główna działalność zawodowa to leczenie operacyjne chorych z nowotworami przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito grube, trzustka , drogi żółciowe i wątroba oraz rzadkie nowotwory) , leczenie ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki oraz chorób zapalnych jelit i ciężkich powikłań chirurgicznych.