Wróć
Józef Ryżko

Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko

Specjalizacja: gastroenterolog dziecięcy
Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w 1971 roku. Specjalista pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej. W 1982 r obronił pracę doktorską „Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej w zespołach złego wchłaniania u dzieci”. W 1991 r. uzyskał habilitację, w 1998 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Po ukończeniu studiów pracował w Oddziale Dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego w

Zielonej Górze. W latach 1980-2016 zatrudniony w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie pełnił funkcje zastępcy kierownika i kierownika Kliniki. W okresie od 2004 r. do 2018 r. zatrudniony w Instytucie Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego; od 2005 r. zatrudniony w Zakładzie Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie oraz od 2019 r. w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze.

Był członkiem Zarządu oraz przewodniczącym Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, członkiem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,

Jest autorem i współautorem licznych monografii, publikacji w czasopismach zagranicznych i polskich. Prof. Ryżko był kierownikiem, wykonawcą, promotorem i recenzentem licznych prac badawczych. Otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia za badania nad witaminą D.

Od ponad 40 lat zajmuje się chorobami przewodu pokarmowego, w tym endoskopią zabiegową, zaburzeniami metabolicznymi, a także dietetyką i syndromatologią.

Języki obce: angielski.