Wróć
Jerzy Ostrowski

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski

Specjalizacja: gastroenterolog
Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii; uzyskał certyfikat “a fellow in  gastroenterology“ nadany przez European Board of Gastroenterology. Pracował okresowo (łącznie 6 lat) w Szpitalu Uniwersyteckim w Seattle, USA.Autor licznych publikacji klinicznych oraz prac naukowych w dziedzinie medycyny, biologii molekularnej i genetyki, uhonorowany Nagrodą Naukową Prezesa Rady Ministrów, europejską nagrodą im Dra Baresa, przyznawaną za najlepsze publikacje z dziedziny gastroenterologii oraz wieloma nagrodami naukowymi Ministra Zdrowia.Jest lekarzem w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz kierownikiem Zakładu Genetyki w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.Do jego szczególnych zainteresowań zawodowych w zakresie gastroenterologii należą choroby zapalne jelit, choroba refluksowa przełyku, choroba wrzodowa oraz czynnościowe choroby układu pokarmowego, w tym dolegliwości psychosomatyczne i zespół „palących ust”.Języki obce: angielski.