Wróć
Jarosław Reguła

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

Specjalizacja: gastroenterolog
Ukończył studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w roku 1981. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Klinice Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, a także w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytut Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego, gdzie pracuje do dzisiaj pełniąc funkcję kierownika Kliniki. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i gastroenterologii.

Od 2014 roku pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, członkiem European Society of Gastrointestinal Endoscopy oraz European Board of Gastroenterology and Hepatology.

Na dorobek naukowy składa się ponad 200 pozycji opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, m.in. w The New England Journal of Medicine. Jest kierownikiem, wykonawcą, promotorem i recenzentem licznych prac badawczych

Jest wieloletnim wykładowcą i kierownikiem kursów dydaktycznych, specjalizacyjnych, współorganizatorem konferencji Warszawskich Spotkań Gastroenterologicznych, Warsaw Live Endoscopy, Andrzejek Gastroenterologicznych.

Specjalizuje się w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego, przełyku Barretta, choroby refluksowej i wrzodowej oraz w endoskopii diagnostycznej i zabiegowej.

Koordynator programu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego.

Języki obce: angielski.