Wróć
Jakub Dobruch

Prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch

Specjalizacja: urolog
Ukończył II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie z wyróżnieniem i pierwszą lokatą w 2000 roku. Działalność naukowa rozpoczęta podczas trzeciego roku studiów i kontynuowana w czasie pracy, począwszy od 2000 roku jako asystent w Katedrze Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej. Jej zwieńczeniem był cykl publikacji dotyczących ośrodkowej regulacji czynności układu krążenia oraz obrona pracy doktorskiej pod tytułem: „Rola układu wazopresynergicznego w ośrodkowej regulacji układu krążenia u szczurów SD z zawałem mięśnia sercowego”. Równolegle do pracy w Katedrze Fizjologii, po odbyciu stażu podyplomowego, w listopadzie 2001 roku,  podjęcie pracy w charakterze asystenta w Oddziale Urologicznym Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie. Tytuł specjalisty w dziedzinie urologii uzyskany w 2008 roku. Po obronie pracy doktorskiej oraz uzyskaniu tytułu specjalisty rozpoczęcie pracy na stanowisku adiunkta Kliniki Urologii CMKP, której kierownikiem był prof. dr hab. med. Andrzej Borówka. Podczas pracy w oddziale urologicznym, oprócz typowej działalności klinicznej, prowadzenie grantów przyznawanych przez CMKP i KBN oraz licznych prac badawczych. Doświadczenie chirurgiczne i kliniczne doskonalone podczas stażów i szkoleń w wiodących ośrodkach urologicznych Europy i USA a także zaproszenie do uczestniczenia w pracy organizacji YAU (Young Academic Urologists), która w ramach EAU (European Association of Urology) zrzesza przedstawicieli wiodących klinik urologicznych Europy i prowadzi wieloośrodkowe projekty badawcze. Odpowiedzialność: prace dotyczące raka pęcherza moczowego.Zasadniczym przedmiotem prac badawczych, które prowadzi w Klinice CMKP jest onkologia urologiczna, szczególnie badania nad nowotworami pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Te drugie stanowiły między innymi podstawę rozprawy habilitacyjnej pt.: „Znaczenie kliniczne stanu marginesów chirurgicznych u chorych poddanych prostatektomii radykalnej”. W 2014 roku, po złożeniu kolokwium habilitacyjnego, uzyskany tytuł doktora habilitowanego. Rok później, w wyniku postępowania konkursowego, objęcie kierownictwa Kliniki Urologii CMKP. W lutym 2019 roku mianowanie na stanowisko profesora CMKP.Zainteresowania chirurgiczne: głównie urologia małoinwazyjna, w szczególności endourologia, a zwłaszcza laparoskopia urologiczna.