Wróć
Ireneusz Gierbliński

Dr n. med. Ireneusz Gierbliński

Specjalizacja: gastroenterolog
Ukończył w 1973 roku Akademię Medyczną w Warszawie. Posiada specjalizację z gastroenterologii oraz chorób wewnętrznych.Wieloletni pracownik Kliniki Gastroenterologii CMKP, ordynator oddziału chorób wewnętrznych i gastroenterologii w Szpitalu Sióstr Elżbietanek, a następnie adiunkt Kliniki Gastroenterologii w Centrum Onkologii w Warszawie. Obecnie na emeryturze, pracuje w Przychodni Polskiej Fundacji Gastroenterologii.Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej. Jest autorem doktoratu "Diagnostyka zaburzeń czynnościowych jelit” Od ponad 20 lat jest wykładowcą i instruktorem na kursach w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w Zamościu.Dorobek naukowy obejmuje 70 prac, z których większość traktuje o tematyce ultrasonograficznej. Na szczególną uwagę zasługują dwie monografie dotyczące diagnostyki ultrasonograficznej chorób trzustki.Jest członkiem Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Od 2003 r Fellow of European Board of Gastroenterology. Od ponad 30 lat pasjonuje się ultrasonografią.