Wróć
Irena Jankowska

Prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska

Specjalizacja: gastroenterolog dziecięcy, hepatolog
Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Posiada 4 specjalizacje: z pediatrii, gastroenterologii ogólnej i gastroenterologii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej (wątroba). Należy do nielicznej w Polsce grupy specjalistów zajmujących się problematyką chorób wątroby u dzieci (posiada umiejętność hepatologa, potwierdzoną przez Polskie Towarzystwo Hepatologiczne).Pracuje od wielu lat w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka. W 1993 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w 2008 r. tytuł doktora habilitowanego. Od 2016 r.  jest profesorem medycyny.Od 2009 r. jest kierownikiem Poradni Chorób i Transplantacji Wątroby IP CZD. W swojej pracy zawodowej zajmuje się większością problemów gastroenterologicznych i hepatologicznych oraz dotyczących przeszczepiania wątroby. Swoje doświadczenia zdobyła w wielu ośrodkach zagranicznych. Jest autorką i współautorką licznych artykułów, monografii i rozdziałów do podręczników, publikowanych w kraju i zagranicą, a także wielu doniesień naukowych prezentowanych na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest wykładowcą na kursach doskonalących dla lekarzy oraz pracownikiem dydaktycznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.Jest specjalistą chorób wątroby u dzieci. Problemy, którymi się zajmuje to m.in.: powiększenie wątroby i śledziony, żółtaczka, cholestaza, podwyższona aktywność aminotransferaz (podwyższona aktywność „prób wątrobowych” tj. AlAT, AspAT, GGTP, fosfatazy zasadowej), kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, stłuszczenie i włóknienie wątroby, naczyniaki wątroby, guzy i torbiele wątroby.Jest także specjalistą od rzadkich schorzeń wątroby uwarunkowanych genetycznie i schorzeń metaboliczych (np. niedobór alfa-1 antyproteazy, postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa, zespół Alagille`a, choroba Wilsona, autoimmunologiczne zapalenie wątroby), innych schorzeń wątroby.Zajmuje się również problematyka gastrologiczną, w tym diagnostyką i leczeniem choroby refleksowej (refluksu żołądkowo-przełykowego),   zapaleń i zaburzeń czynnościowych przełyku, zapaleń żołądka i dwunastnicy, w tym choroby wrzodowej, zapaleń wywołanych m.in.  Helicobacter pylori, leczeniem zaparć, bólów brzucha, zaburzeń wchłaniania jelitowego, m, in. celiakii,   jelitowej ucieczki białka, schorzeń jelita grubego, jak nieswoiste zapalenie jelit (colitis ulcerosa, choroba Leśniowskiego-Crohna),  choroby Hirschsprunga,   przetok okołoodbytniczych, schorzeń trzustki oraz innymi zagadnieniami z zakresu gastroenterologii dziecięcej.Języki obce:  angielski, niemiecki, rosyjski.