Wróć
Bronisław Kotowski

Dr n. med. Bronisław Kotowski

Specjalizacja: gastroenterolog
Ukończył z  studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1998 roku. W 2007 roku uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych, w 2014 roku z gastroenterologii. Posiada certyfikaty umiejętności Polskiego Towarzystwa w zakresie wykonywania gastroskopii i kolonoskopii.

Od 1999  roku pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, gdzie przez  10 lat zajmował się prowadzeniem chorych, a od 2004 roku wykonuje zabiegi endoskopowe.W latach 1999-2010 był zatrudniony jako asystent i nauczyciel akademicki w Klinice Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jest wykładowcą i ekspertem  na wielu kursach, kongresach i konferencjach.W 2010 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych –  rozprawa doktorska dotyczyła jakości procedur endoskopowych wykonywanych w Programie Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.W 2010 roku ukończył podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w zakresie „Zarządzania placówkami ochrony zdrowia”Pełni Funkcję Prezesa Polskiej Fundacji Gastroenterologii, Endoterapii Polskiej Fundacji Gastroenterologii oraz Dyrektora Medycznego Przychodni i Endoterapii PFG.Wykonuje zabiegi endoskopowe – gastroskopie i kolonoskopie,  zabiegi resekcyjne, badania w ramach nadzoru onkologicznego z wykorzystaniem zaawansowanych technik, badania w ramach Programu Badań przesiewowych, badania komercyjne. Udziela konsultacji gastrologicznych.

Języki obce: angielski.