Wróć
Anna Pietrzak

Dr n. med. Anna Pietrzak

Specjalizacja: gastroenterolog
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. Studia ukończyła w 2002 r. z wyróżnieniem. W 2010 r. uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, w 2015 r. tytuł gastroenterologa, a w 2018 r. obroniła pracę doktorską dotyczącą bezpieczeństwa kolonoskopii profilaktycznej. Od początku kariery zawodowej związana z Kliniką Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Centrum Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz z Kliniką Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP. Od 2011 r. pełniąca obowiązki ordynatora oddziału Kliniki. Współpracuje na stałe z Kliniką Gastroenterologii Dziecięcej prowadząc „transit clinic” – przejmując opiekę nad wchodzącymi w dorosłość pacjentami pediatrycznymi z chorobami gastroenterologicznymi oraz z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia skomplikowanych przypadków pacjentów z chorobami jelit.Do końca 2020 r. czynna uczestniczka ponad 220 krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, na których wygłosiła ponad 250 wykładów dotyczących przede wszystkim chorób jelit, choroby refluksowej, zaburzeń czynnościowych. Autorka licznych publikacji oryginalnych i poglądowych, w tym wytycznych postępowania w chorobie uchyłkowej, w zespole jelita drażliwego oraz recenzentka w czasopismach krajowych i zagranicznych. Prowadząca innowacyjne badania kliniczne, między innymi przeszczepiania mikrobioty jelitowej w różnych schorzeniach przewodu pokarmowego, leczenia komórkami macierzystymi złożonych przetok okołoodbytniczych w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Opiekunka specjalizacji wielu pokoleń internistów i gastroenterologów, promotor pomocniczy w przewodach doktorskich prowadzonych w Klinice.Obszarem szczególnego zainteresowania są choroby zapalne jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), choroba uchyłkowa, choroby wymagające opieki wielospecjalistycznej.