Wróć
Andrzej Borówka

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka

Specjalizacja: urolog
Ukończył  Akademię Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 1969 r. Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej od 1975 roku. W tym samym roku podjął pracę pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Krzeskiego w Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego (obecnie Szpital im. Prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie). Oddział ten w 1979 roku stał się siedzibą Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Tytuł specjalisty urologa uzyskał w 1978 roku. W 1979 r. uzyskał tytuł doktora, a w 1982 r. habilitację.W latach 1981-1995 był ordynatorem oddziału Kliniki Urologii warszawskiej AM. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1989 roku. Od 1995 roku ordynator oddziału Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego (obecnie: Międzyleski Szpital Specjalistyczny, MSS). Od 1997 roku kierownik Kliniki Urologii (KU) CMKP mieszczącej się w Szpitalu im. prof. W. Orłowskiego.W 2011 r. utworzył oddział urologii w Szpitalu im. Fryderyka Chopina Europejskiego Centrum Zdrowia (ECZ) w Otwocku. Oddział ten  stał się częścią KU CMKP.Prof. Andrzej Borówka jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego od 1975 roku. W latach 1984-1997 wraz z najbliższymi współpracownikami zorganizował i przeprowadził serię Sympozjów Urologii Dziecięcej, w których wykładowcami byli także wybitni urolodzy dziecięcy z zagranicy.Przez 12 lat był przewodniczącym Oddziału Warszawskiego (obecnie Mazowieckiego) PTU. W 1992 roku był inicjatorem powstania Sekcji Endourologii i ESWL w łonie PTU – przez 8 lat przewodniczył tej Sekcji i przeprowadził szereg Sympozjów Endourologii, w których uczestniczyli szeroko znani wykładowcy z zagranicy. W 1996 roku zainspirował ustanowienie przez Zarząd Główny PTU Nagrody im. Prof. Tadeusza Krzeskiego, uznawanej do tej pory za najbardziej prestiżowe wyróżnienie naukowe PTU, przyznawane corocznie autorom najlepszych rozpraw doktorskich. W latach 2000-2008 był prezesem PTU. W latach 1992-2000 delegatem PTU do Société Internationale d’Urologie, w latach 1997-2004 delegatem PTU do EBU, zaś w latach 1998-2002 członkiem Strategy Planning Office European Association of Urology (EAU).W 1992 roku został konsultantem krajowym w dziedzinie urologii – po 20 latach złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. W latach 2001-2007 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów a latach 2005-2016 należał do grona Rady Naukowej Ministra Zdrowia a w latach.Prof. A. Borówka był opiekunem studiów specjalizacyjnych z urologii, promotorem w przewodach doktorskich i opiekunem w  przewodach habilitacyjnych oraz recenzentem w  przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowaniach w sprawie nadania tytułu naukowego profesora.Prof. A. Borówka wprowadził do rodzimej urologii szereg nowatorskich metod operacyjnych i oryginalnych modyfikacji kilku powszechnie stosowanych sposobów leczenia operacyjnego.Głównymi kierunkami zainteresowań naukowych i zawodowych prof. A. Borówki były i są nadal urologia onkologiczna i endourologia oraz nauczanie urologii. Jest autorem lub współautorem ponad 370 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych medycznych czasopismach naukowych w kraju i za granicą oraz około 50 rozdziałów w książkach, a także kilkuset streszczeń doniesień kongresowych.