Wróć
Agnieszka Bakuła

Dr n. med. Agnieszka Bakuła

Specjalizacja: gastroenterolog dziecięcy
Ukończyła II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista pediatrii od 2005 r., gastroenterologii od 2009, transplantologii klinicznej od 2013 r., gastroenterologii dziecięcej od 2015.
W latach 1996-2003 zatrudniona w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2004 do 2022 roku pracownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka.
W 2010 roku uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych – rozprawa doktorska dotyczyła mechanizmów uszkodzenia wątroby i przebiegu choroby u pacjentów z niedoborem alfa-1-antytrypsyny.
Członek Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.
Główne ukierunkowania kliniczne: choroby przewodu pokarmowego i wątroby u dzieci.