Wróć
Adam Koprowski

Dr Adam Koprowski

Specjalizacja: gastroenterolog
Ukończył Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Warszawie w 1994 r. Jest specjalistą w dziedzinie gastroenterologii od 2009 r., chorób wewnętrznych od 2001 r., specjalistą medycyny rodzinnej od 2000 r.W latach 1995-2003 zatrudniony jako asystent naukowo-dydaktyczny w Klinice Medycyny Rodzinnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Był przewodniczącym Komitetu Terapeutycznego i przewodniczącym Komisji ds. Zakażeń Szpitalnych. W latach 1995-1998 - asystent SP ZOZ dla Szkół Wyższych; 2001-2002 – starszy asystent w Szpitalu Śródmiejskim w Warszawie, 2002-2007 – kierownik ZOZ Kosmetyczno-Lekarska Spółdzielnia Pracy „IZIS”. W latach 2003-2006 był zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie; 2003-2004 – zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej Dziecięcej SPZOZ. W latach 2006-2007 pełnił funkcję zastępcy ordynatora w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. Od 2009 związany z Polską Fundacją Gastroenterologii.Od 2016 r. jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, w latach 2018-2019 był konsultantem medycznym przy Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Od listopada 2020 r. pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii dla województwa mazowieckiego.Prowadził oraz moderował sesje podczas wielu konferencji naukowych. Jest ekspertem oraz członkiem komisji ds. certyfikacji umiejętności praktycznych lekarzy ubiegających się o dyplom umiejętności. Recenzent publikacji „Przegląd Gastroenterologiczny”Udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie endoskopii gastrologicznej; realizuje program badań przesiewowych raka jelita grubego (PBP) w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych